Giáo trình tiếng Việt Nâng cao ĐỌC (dành cho người nước ngoài)

80.000

    Tiếng Việt Nâng cao – ĐỌC là giáo trình dành cho sinh viên năm thứ nhất ngành Việt Nam học và học viên có trình độ tiếng Việt thấp nhất là bậc 4 (Theo khung Năng lực tiếng Việt 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

còn 3 hàng

Giáo trình tiếng Việt Nâng cao ĐỌC (dành cho người nước ngoài)

80.000