Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài 2

280.000 VNĐ

“Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2” (VSL2) là quyển thứ hai trong bộ sách Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài 2 (VSL) gồm 6 quyển do tập thể giảng viên Khoa Việt Nam học, thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn. Quyển giáo trình này dự kiến sẽ được dạy trong khoảng 100 tiết học.

Còn 6 quyển

Giáo trình tiếng việt dành cho người nước ngoài 2

280.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"