Giáo trình Thực Tập Sinh Thái Học

22.000 VNĐ

Giáo trình Thực tập Sinh thái học này được biên soạn cho chuyên ngành đào tạo Sinh học. Mục đích của các bài thực tập này nhằm củng cố và minh họa cho phần lý thuyết, đồng thời cũng để rèn luyện kỹ năng thao tác trong phòng thí nghiệm, cách thu thập và xử lý dữ liệu cho sinh viên. Ngoài ra, một số bài thực tập thiên nhiên còn giúp cho sinh viên tập quan sát, nhận xét, thu mẫu và biết cách phân tích số liệu thu được.

Còn 10 quyển

Giáo trình Thực Tập Sinh Thái Học

22.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"