Giáo Trình Thực Tập Mạch Điện Tử Y Sinh ( Ngành Kỹ Thuật Y Sinh )

30.000 VNĐ

Thực tập Mạch điện tử y sinh cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng để sinh viên ngành Kỹ thuật y sinh có thể tiếp cận các môn học tiếp theo như Thiết bị y tế, Thực tập thiết bị y tế, Xử lý ảnh y sinh, Vi xử lý, Thực tập vi xử lý và các môn học khác có trong chương trình.

Còn 13 quyển

Giáo Trình Thực Tập Mạch Điện Tử Y Sinh ( Ngành Kỹ Thuật Y Sinh )

30.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"