Giáo Trình Thiết Kế Ngược

25.000

Trong cuốn giáo trình thiết kế ngược nhóm tác giả đã trình bày đầy đủ các khái niệm, quy trình cũng như ứng dụng của công nghệ thiết kế ngược vào lĩnh vực đời sống – đặc biệt là phần hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế ngược ( Geomagic Design X).

Còn 13 quyển

Giáo Trình Thiết Kế Ngược

25.000

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"