Giáo Trình Thiết Kế Mạch Tích Hợp CMOS

25.000 VNĐ

Thiết kế vi mạch tích hợp CMOS là một lĩnh vực rất rộng. Chúng tôi chỉ chọn đưa vào đây những kiến thức cần thiết để thảo luận cho thiết kế và tối ưu. Bộ sách gồm có ba tập nhằm đưa đọc giả tiếp xúc với thiết kế vi mạch tích hợp CMOS từ đơn giản đến thiết kế mô phỏng những ứng dụng vi mạch tích hợp điện tử cỡ siêu lớn, với mô hình transistor phức tạp và hiện đại có hành vi phi tuyến, không lý tưởng.

Còn 11 quyển

Giáo Trình Thiết Kế Mạch Tích Hợp CMOS

25.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"