Giáo trình Sketchup Pro 2013

550.000 440.000

SketchUp là một chương trình thiết kế khá thân thiện với người sử dụng, tuy nhiên, chương trình vốn có những hạn chế riêng và đang dần được khắc phục bởi những plugins. Việc sử dụng SketchUp kết hợp với những chương trình đồ họa khác có thể tạo ra những kết quả bất ngờ với thời gian làm việc được rút ngắn. Từ ý nghĩ đó, tác giả đã biên soạn quyển sách này dựa trên những tài liệu và kinh nghiệm sử dụng chương trình của mình trong những năm qua.

còn 31 hàng

Giáo trình Sketchup Pro 2013

550.000 440.000