Giáo trình Quản trị bán hàng

78.000

Giáo trình mang đến cho bạn đọc một cách có hệ thống các vấn đề trong việc thiết lập các mục tiêu bán hàng, kế hoạch bán hàng, kỹ năng và nghệ thuật bán hàng, tầm quan trọng và tính độc lập tương đối của nó với marketing, với chiến lược,…cũng như trải nghiệm về lĩnh vực này tại Việt Nam.

còn 3 hàng

Giáo trình Quản trị bán hàng

78.000