Giáo trình Quản trị bán hàng

78.000 VNĐ

Giáo trình mang đến cho bạn đọc một cách có hệ thống các vấn đề trong việc thiết lập các mục tiêu bán hàng, kế hoạch bán hàng, kỹ năng và nghệ thuật bán hàng, tầm quan trọng và tính độc lập tương đối của nó với marketing, với chiến lược,…cũng như trải nghiệm về lĩnh vực này tại Việt Nam.

Còn 3 quyển

Giáo trình Quản trị bán hàng

78.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"