Giáo Trình Ô Nhiễm Không Khí

125.000 VNĐ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề nguồn gốc ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí, các quá trình biến đổi, khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển và kiểm soát các nguồn thải.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"