Giáo Trình Ô Nhiễm Không Khí

125.000 VNĐ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề nguồn gốc ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí, các quá trình biến đổi, khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển và kiểm soát các nguồn thải.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"
Browse Wishlist