Giáo Trình Ô Nhiễm Không Khí

125.000

Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề nguồn gốc ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí, các quá trình biến đổi, khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển và kiểm soát các nguồn thải.

Còn 3 sản phẩm

Giáo Trình Ô Nhiễm Không Khí

125.000