Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

84.000 VNĐ

Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở được giảng dạy trong hầu hết các chương trình đào tạo của khối ngành kinh tế. Không chỉ trang bị cho sinh viên những lý luận chung về kế toán, trên cơ sở đó giúp sinh viên học tốt các chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, đây còn là bài học ” vỡ lòng” và khai sáng cho những người muốn học cách quản lý kinh tế trong một doanh nghiệp.

Còn 15 quyển

Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

84.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"