Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2

130.000

Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2 tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ở góc độ pháp luật dân sự. Được hiểu là quan hệ giữa hai chủ thể, lần lượt được gọi là bên có nghĩa vụ và bên có quyền.

Còn 3 sản phẩm

Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2

130.000