Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2

130.000 VNĐ

Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2 tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ở góc độ pháp luật dân sự. Được hiểu là quan hệ giữa hai chủ thể, lần lượt được gọi là bên có nghĩa vụ và bên có quyền.

Còn 10 quyển

Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"