Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí

146.000 VNĐ

Giáo trình này có thể được tham khảo làm tài liệu giảng dạy cho các chương trình đào tạo các cán bộ chuyên môn ngành môi trường; đồng thời cũng có thể giúp cho các độc giả khác có quan tâm đến lĩnh vực này.

Còn 729 quyển

Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí

146.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"