Giáo Trình Kỹ Thuật Lạnh Thực Phẩm

70.000 VNĐ

Kỹ thuật lạnh thực phẩm là một phần trong kỹ thuật lạnh ứng dụng nhằm bảo quản thực phẩm cung cấp cho tiêu dùng vào mọi thời điểm trong năm.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"