Giáo Trình Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

185.000 VNĐ

Với ý nghĩa đặc biệt đó, nhóm tác giả mạnh dạn soạn thảo giáo trình ” Kinh doanh xuất nhập khẩu” nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh doanh xuất nhập khẩu để giúp người học có thể trở thành những nhân viên, nhà quản trị giỏi về kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung.

Còn 7 quyển

Giáo Trình Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

185.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"