Giáo trình Hóa sinh học thực phẩm

70.000 VNĐ

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa dinh dưỡng và ẩm thực,… những kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo cũng như các biến đổi sinh hóa của những vật chất cơ bản của sự sống như: protein, glucide, lipid,…; mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng, các quá trình chuyển hóa của chúng và năng lượng trong cơ thể sinh vật.

Còn 16 quyển

Giáo trình Hóa sinh học thực phẩm

70.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"