Giáo dục nhân bản: Văn hóa – Nguồn sống

630.000 VNĐ

Chúng ta sẽ thứ tự tìm hiểu nội dung “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cần, kiệm, liêm, chính, dũng” – VĂN HÓA – NGUỒN SỐNG với bộ sách GIÁO DỤC NHÂN BẢN: VĂN HÓA – NGUỒN SỐNG gồm 11 quyển sách mà mỗi quyển thể hiện 1 nội dung trong mười giá trị đến từ văn hóa dân tộc. Bộ sách còn phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Còn 4 quyển

Giáo dục nhân bản: Văn hóa – Nguồn sống

630.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"