ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện

53.000 VNĐ

 Quyển sách giới thiệu về chương trình ETAP và ứng dụng trong tính toán và phân tích hệ thống điện, phục vụ việc học tập cho sinh viên bậc đại học tại Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trong khuôn khổ môn học Giải tích hệ thống điện.

Còn 1 quyển

ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện

53.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"