English Playground PK3

250.000 VNĐ

English Playground  là một chuỗi 4 cấp độ tăng tiến phù hợp với trẻ em học tiếng Anh . Bao gồm các giai đoạn mới bắt đầu và sơ cấp, sê-ri tạo nền tảng cho việc sử dụng thành thạo kỹ năng tiếng Anh thông qua một loạt các hoạt động và bài tập hấp dẫn bao gồm: âm nhạc, trò chơi, câu chuyện, thủ công đơn giản, thực hành phát âm, hoạt động đọc viết và phát âm cho người mới bắt đầu

Còn 13 quyển

English Playground PK3

250.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"