Đông Á và Việt Nam trong thế kỷ XXI Những vấn đề Chính trị – Kinh tế

130.000 VNĐ

Cuốn sách được xem là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, giảng viên, sinh viên cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề chính trị và kinh tế của khu vực Đông Á.

Còn 6 quyển

Đông Á và Việt Nam trong thế kỷ XXI Những vấn đề Chính trị – Kinh tế

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"