Đo Lường Tổn Thất Và Đánh Giá Công Nghệ Sau Thu Hoạch Trong Sản Xuất Lúa Gạo

50.000 VNĐ

Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL) nói riêng là một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của thế giới với tổng sản lượng lúa gạo sản xuất trên 45 triệu tấn/ năm trong đó sản lượng lúa gạo xuất khẩu hàng năm trên 7 triệu tấn. Vì vậy công tác nghiên cứu, đánh giá công nghệ và đo lường tổn thất sau thu hoạch lúa gạo là một nội dung cần được quan tâm đúng mức trong đào tạo bậc đại học và sau đại học

Còn 14 quyển

Đo Lường Tổn Thất Và Đánh Giá Công Nghệ Sau Thu Hoạch Trong Sản Xuất Lúa Gạo

50.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"