Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

350.000 VNĐ

Các bài viết tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Cuộc đời Nguyễn Du, tậm sự của ông qua thơ chữ Hán và giá trị của bộ phận thơ ca này
2. Những vấn đề về văn bản và tư tưởng Truyện Kiều
3. Giá trị văn chương Truyện Kiều
4. Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều
5. Truyện Kiều và văn học thế giới.

Còn 284 quyển

Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

350.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"