Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

350.000 280.000

Các bài viết tập trung vào một số vấn đề sau:
1. Cuộc đời Nguyễn Du, tậm sự của ông qua thơ chữ Hán và giá trị của bộ phận thơ ca này
2. Những vấn đề về văn bản và tư tưởng Truyện Kiều
3. Giá trị văn chương Truyện Kiều
4. Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều
5. Truyện Kiều và văn học thế giới.

Còn 286 sản phẩm

Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

350.000 280.000