Công Tác Xã Hội Gia Đình

65.000 VNĐ

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây đã đem nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống, đồng thời cũng đưa đến cho gia đình nhiều thách thức trong việc thực hiện chức năng vốn có. Cũng như nhiều nước trên thế giới, gia đình Việt Nam ngày nay đang đối diện với nhiều khủng hoảng mà từ trước đến nay chưa có kinh nghiệm đối phó.

Còn 15 quyển

Công Tác Xã Hội Gia Đình

65.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"