Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 1

54.000 VNĐ

Đây là một trong số các môn học chuyên ngày của sinh viên đang theo học tại trường. Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất và chỉ tiêu đánh giá chất lượng các sản phẩm thuộc hai lĩnh vực nói trên.

Còn 14 quyển

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 1

54.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"