Công Nghệ Đất Trộn Xi Măng ( SCM) Gia Cố Nền Đất Yếu

82.000 VNĐ

Vật liệu tự nhiên cho các công trình xây dựng nói chung, đất đắp tự nhiên cho các công trình giao thông và thủy lợi nói riêng ngày càng khan hiếm ( như các công trình cầu, đường ô tô, và đê bao). Với khối lượng đất đắp lớn, đặc biệt trong xây dựng đường ô tô qua vùng đồng bằng như Tây Nam Bộ, việc thay thế một phần hay toàn bộ vật liệu đắp tự nhiên bằng vật liệu nhân tạo hay sử dụng một phần đất thảy công nghiệp ( tro hay xi) hay tận dụng ngay đất tự nhiên tại chỗ trong quá trình xây dựng là nhiệm vụ sống còn hướng đến sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng.

Còn 12 quyển

Công Nghệ Đất Trộn Xi Măng ( SCM) Gia Cố Nền Đất Yếu

82.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"