Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực. Tập 1: Bảo quản lương thực

42.000 VNĐ

Cuốn giáo trình này của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên ngành “Công nghệ thực phẩm” có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực.

Còn 3 quyển

Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực. Tập 1: Bảo quản lương thực

42.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"