Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

26.000 VNĐ

Mặc dù có tên tài liệu là Cơ sở dữ liệu nâng cao nhưng nội dung chỉ bao gồm: Cở sở dữ liệu phi quan hệ – NoSQL, cơ sở dữ liệu SQL mới – NewSQL, và công nghệ Blockchain dưới góc nhìn triển khai một ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Còn 9 quyển

Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

26.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"