Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

26.000 VNĐ

Mặc dù có tên tài liệu là Cơ sở dữ liệu nâng cao nhưng nội dung chỉ bao gồm: Cở sở dữ liệu phi quan hệ – NoSQL, cơ sở dữ liệu SQL mới – NewSQL, và công nghệ Blockchain dưới góc nhìn triển khai một ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Còn 11 quyển

Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao

26.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"