Cơ lý thuyết

49.000 VNĐ

“Cơ lý thuyết” được biên soạn theo đề cương môn học Cơ lý thuyết của ngành Cơ khí và Xây dựng, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Còn 12 quyển

Cơ lý thuyết

49.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"