Chuyển đổi tôn giáo – Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử

130.000

Cuốn sách này là kết quả bước đầu của việc nghiên cứu chuyển đổi tôn giáo và chuyển đổi tôn giáo ở vùng Nam Bộ, Việt Nam, nhằm phục vụ cho đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM.

còn 881 hàng

Chuyển đổi tôn giáo – Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử

130.000