Chuyển đổi tôn giáo – Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử

130.000 VNĐ

Cuốn sách này là kết quả bước đầu của việc nghiên cứu chuyển đổi tôn giáo và chuyển đổi tôn giáo ở vùng Nam Bộ, Việt Nam, nhằm phục vụ cho đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM.

Còn 870 quyển

Chuyển đổi tôn giáo – Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"