Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa

500.000 400.000

Cuốn sách này bao gồm những sự kiện và những nhận định sắc sảo, những chứng liệu và bản đồ của Việt Nam và ngoại quốc. Chính vì thế mà cuốn sách đã thể hiện một cách rõ ràng sự quang minh chính đại của Việt Nam.Cuốn sách một lần nữa khẳng định: Việt Nam không xâm phạm đất đai của bất cứ quốc gia nào, và Việt Nam cũng không cho phép bất cứ quốc gia nào xâm lấn một tấc đất thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Còn 356 sản phẩm

Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa

500.000 400.000