Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy

99.000 VNĐ

Cuốn sách này được hoàn thành, trước hết, là nhờ công sức các trường tiểu ban qua các năm ra đề, soạn đáp án; tiếp đến là công sức của các thầy cô có nhiều nhiệt tình với phong trào thi Olympic tham gia ra đề, chấm thi đã trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm. Các trường tiểu ban đã tổng hợp, suy xét, hoàn chỉnh, thống nhất nội dung đề, nghiên cứu phương pháp các phương pháp giải, hoàn chỉnh đáp án, …
Các tác giả mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi môn học – đặc biệt hữu ích với bạn đọc quan tâm tới môn học Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong cơ học (Chi tiết máy).

Còn 586 quyển

Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy

99.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"