Các Phương Pháp Số Trong Phân Tích Kết Cấu

49.000

Phân tích kết cấu là việc xác định những tác động hoặc ứng xử cơ học của tải trọng lên các kết cấu vật lý và các chi tiết hay bộ phận của chúng. Các kết cấu cần được phân tích bao gồm tất cả những đối tượng phải chịu được tải trọng như nhà cửa, cầu cống, xe cộ, máy móc, đồ nội thất, đồ trang trí, các tầng lớp đất đá, bộ phận giả, các mô sinh học…

còn 14 hàng

Các Phương Pháp Số Trong Phân Tích Kết Cấu

49.000