Bộ Thẻ Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Kanji Volume 2 Trình Độ Trung Cấp

168.000 VNĐ

Học 1400 từ tiếng Nhật thông dụng dễ dàng và nhanh chóng

200 thẻ học từ có kèm theo vòng khoen tiện lợi

Đĩa CD hỗ trợ phát âm

Sách hướng dẫn sử dụng

Còn 13 quyển

Bộ Thẻ Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Kanji Volume 2 Trình Độ Trung Cấp

168.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"