Bình luận khoa học về những điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

149.000 VNĐ

Ngoài những điểm mới do sửa đổi những quy định cũ về cách hành văn, cấu trúc, vị trí sắp xếp trong điều luật, BLTTDS 2015 cũng đã bổ sung thêm rất nhiều điểm mới nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa trình tự thủ tục tố tụng để những hoạt động này được minh bạch hơn, công khai hơn, dân chủ hơn, từ đó có ý nghĩa trong việc đảm bảo sự nghiêm minh của hoạt động tư pháp, giúp giữ gìn công lý trong xã hội. 

 

Còn 3 quyển

Bình luận khoa học về những điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

149.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"