Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

440.000

Có thể nói rằng, Nông nghiệp và Nông thôn trong thời đại công nghiệp hóa, đô thị hóa vẫn đóng một vai trò quan trọng – làm cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tại Việt Nam, 75% dân số vẫn làm nông nghiệp và sống trong nông thôn. Người nông dân vẫn luôn nhận thức được rằng, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cuộc sống của họ. Nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường là do con người gây ra, cho dù họ có hay không có chủ ý.

Còn 447 quyển

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

440.000

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"