Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt – truyền khối

27.000 VNĐ

Tài liệu gồm những số liệu cơ bản về những thông số nhiệt, vật lý, được xác định bằng thực nghiệm dưới dạng bảng số liệu và toán đồ, cùng với các thông số kết cấu cơ bản về thiết bị. Có thể nói đây là cuốn sổ tay tóm tắt các thông số vật lý và thông số kết cấu thiết bị, tính toán quá trình và thiết bị trong công nghệ Hóa – Thực phẩm nói chung.

Còn 16 quyển

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt – truyền khối

27.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"