Bài tập và sổ tay phân tích định lượng

55.000 VNĐ

Quyển sách này dành cho sinh viên ngành hóa, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Còn 16 quyển

Bài tập và sổ tay phân tích định lượng

55.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"