Bài tập cơ sở tự động

14.000 VNĐ

“Bài tập cơ sở tự động” của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được biên soạn bao gồm một số bài giải mẫu và ra đáp án của các bài tập đã được viết ở cuối mỗi chương.

Còn 3 quyển

Bài tập cơ sở tự động

14.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"