Bài tập cơ học máy

33.000 VNĐ

Ngoài mục đích giúp sinh viên giải các bài tập trong quá trình học CƠ HỌC MÁY, sách còn lập luận, đặt vấn đề, hướng dẫn để người đọc hiểu rõ hơn lý thuyết môn CƠ HỌC MÁY. Để giải một số bài tập, người đọc cần quan tâm đến phần phụ lục. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đang làm luận án tốt nghiệp, hay trong quá trình công tác sau này khi có nhu cầu quan tâm đến nội dung CƠ HỌC MÁY.

Còn 5 quyển

Bài tập cơ học máy

33.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"