Bài giảng kỹ thuật xúc tác

24.000 VNĐ

Có thể xem đây là các bài giảng dùng cho sinh viên các chuyên ngành Công nghệ Hóa học và Dầu khí. Tài liệu này cũng sẽ rất bổ ích cho học viên các ngành Hóa môi trường và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Tài liệu này do Bộ môn Công nghệ Hóa lý, Khoa Công nghệ Hóa học và Dầu khí, Trường ĐH BáchKhoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn.

Còn 4 quyển

Bài giảng kỹ thuật xúc tác

24.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"