Âm Nhạc Dân Gian Chăm: Bảo Tồn & Phát Triển

75.000 VNĐ

Là con cháu của Vương quốc Champa, người Chăm có một nền âm nhạc và vũ đạo của Ấn Độ và Mã Lai. Ngày nay nền âm nhạc dân gian truyền thống của người Chăm rất phong phú, và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống  tinh thần của tộc người này.

Còn 90 quyển

Âm Nhạc Dân Gian Chăm: Bảo Tồn & Phát Triển

75.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"